Voedselaanvoer voor West-Nederland

Titel Voedselaanvoer voor West-Nederland
Beschrijving Engelse militairen laden voedselblikken uit legertrucks en stapelen deze op elkaar tegen een wand bij de ENKA-fabrieken in Ede. Trucks rijden vanaf de Waaldijk de weg naar Nijmegen op. Langs een havenbassin en over de weg onderlangs de dijk rijden de auto's naar de stad. Opname van de haven bij Nijmegen. Er is een binnenschip gezonken en de opgeblazen middenboog van de spoorbrug ligt voor een deel in het water.
Vervaardiger(s)
Datering 1944
Documentnummer 01-0220
Auteursrecht Auteursrechtelijk beschermd
Auteursrechthouder Rijksvoorlichtingsdienst
Trefwoorden hongerwinter / Hulpverlening / Militairen / Transporten / Tweede Wereldoorlog / voedselvoorziening / Vrachtauto's
Herkomst Film- en videocollectie Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Soort film reportage