RK statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1672-1811

Kind Bernardus Jansen
Vader Henricus Jansen
Moeder Mettie Jansen
Datum document 22/10/1731
Locaties Hees
Getuigen Bernardus Jansen, Kerst Stevens, Gerarda Girrits, Catharina Jacobs
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1272
Bronbeschrijving Doopregister RK statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1672-1811
Folio 56
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1272 (bevat scans)