99 Comité Sumatraramp Nijmegen 1926


Hoofdcategorie 4 Openbare orde en veiligheid
Subcategorie 4.3 Rampenbestrijding
Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Archiefvormer Comité Sumatraramp Nijmegen (1926)
Periode 1926
Omvang 0,03125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2005
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 99 Comité Sumatraramp Nijmegen 1926, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".