447 Notaris G.J. van Heuven Nijmegen 1849 - 1875


Hoofdcategorie 3 Recht
Subcategorie 3.3 Notariaat
Archiefvormer Notaris G.J. van Heuven (1849-1875)
Periode 1849 - 1875
Omvang 5,875 m.
Medium 8,5m; papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Wiesje Schoenmaker (2014)
Verwerving Het archief van notaris G.J. van Heuven is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het archief overgebracht naar Nijmegen.
Ordening Omdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2014 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen raadpleegbaar op microfiche
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 447 Notaris G.J. van Heuven Nijmegen 1849 - 1875, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".