594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970


Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.2 Ruimtelijke ordening
Archiefvormer Kadaster
Periode (1816) 1822 - 1970
Bereik en inhoud De collectie bevat kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers.
Omvang 25,213 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording T. de Mol (1987), Robert Spanings (2018)
Geschiedenis van het archief De collectie bevatte oorspronkelijk alleen kadastrale en landmeetkundige kaarten. De eerste 108 kaarten waren opgeborgen in twee ladekasten in het archiefdepot van het Gemeentearchief Nijmegen met het opschrift 'Kadastrale kaarten nrs.: 1 - 178'. Een aantal ontbrak blijkbaar in de serie. Tijdens depotwerkzaamheden kwamen uit verschillende ladekasten nog meer kadastrale kaarten tevoorschijn, die toegevoegd zijn aan de verzameling. Het betrof hier drie kaarten, bestaande uit diverse delen, beschreven onder de kaartnummers 109 - 111.
Verwerving Overbrenging 2015
Selectie Geen
Ordening De collectie bevatte oorspronkelijk alleen kadastrale en landmeetkundige kaarten, beschreven in een plaatsingslijst onder de kaartnummers 1-111. Besloten is om de (pre)adastrale registers uit de archieven van de Gemeente Nijmegen, 1810 - 1946, rubriek belastingen, en de Secretarie gemeente Nijmegen, rubriek Eigendom, openbare werken, belastingen, 1946 - 1984 samen in één archiefinventaris te beschrijven. De overige kadastrale stukken zijn beschreven in genoemde archieven.
De inventaris is onderverdeeld in de hoofdrubrieken 1. Prekadaster, 2. Kadaster en 3. Landmeetkundige kaarten. Rubriek 2. Kadaster kent een onderverdeling in de kadastrale gemeenten Nijmegen, Hatert en Neerbosch. De landmeetkundige kaarten, beschreven onder inv. nrs. 214-365 zijn ook digitaal te raadplegen.
Verwante archieven Zie voor overige kadastrale stukken archief 2: Secretarie gemeente Nijmegen, 1810-1946, rubriek 1.2.2.1.3.5 Grondbelasting.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".