145 Historicus J.M.G.M. Brinkhoff over de geschiedenis van Nijmegen en over historische vereniging Numaga 1920 - 1986


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Brinkhoff, J.M.G.M (1920-1986)
Periode 1920 - 1986
Bereik en inhoud Het belang van de collectie Brinkhoff ligt vooral in de aantekeningen die hij maakte voor zijn publicaties en lezingen, en in de stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschappen. Van vele verenigingen en comités met een ephemerisch bestaan, zal alleen hier nog iets zijn bewaard.
Omvang 4,6875 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Govert Boomsma (1987)
Geschiedenis van het archief Zijn nalatenschap is verdeeld over het Museum De Commanderie en het Gemeentearchief Nijmegen.
Verwerving Het Gemeentearchief Nijmegen kreeg in 1986 de persoonlijke papieren, boeken en foto’s uit de nalatenschap van Dr. J.M.G.M. Brinkhoff.
Selectie Bij het maken van deze plaatsingslijst zijn er stukken afgesplitst die thuis hoorden bij de collecties Daniels (nrs. 129 - 148) en Ivens (nr. 62) en bij de St. Vincentiusvereniging (nrs. 1- 59). Ook zijn er stukken overgedragen aan het archief van de Hoofdraad van de St. Vincentiusvereniging te 's-Gravenhage welke voornamelijk de correspondentie betrof tussen de Nijmeegse afdelingen en het hoofdbestuur in Den Haag. Zij is als microfiche op het Gemeentearchief Nijmegen te raadplegen. Vernietigd zijn stukken betreffende bestuursfuncties van verenigingen, die al in andere collecties of archieven aanwezig waren.
Ordening De foto's zijn, behoudens een enkel album dat in deze lijst is opgenomen, ondergebracht in de fotocollectie van het gemeentearchief. Van de boeken zijn alleen die publicaties van Brinkhoff opgenomen, waarin hij zelf aantekeningen heeft gemaakt. Daarnaast zijn er boeken en brochures opgenomen van een algemeen cultureel of een Nijmeegs-historisch belang.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 145 Historicus J.M.G.M. Brinkhoff over de geschiedenis van Nijmegen en over historische vereniging Numaga 1920 - 1986, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".