510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.3 Evangelisch-Lutherse gemeente Nijmegen (stad)
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1204
Beschrijving Doop-, trouw- en doodboek, met doopinschrijvingen 1674 - 1810, trouwinschrijvingen 1673-1810 en namen van overledenen en begravenen 1675-1720, 1761-1777
Periode 1673 - 1810
Bereik en inhoud
Dit deel bevat ook aantekeningen betreffende de predikanten en lijsten van communicanten, ouderlingen en diakenen.
[Op de doopakten van 1780-1811 zou een moderne index bestaan, eigendom van de gemeente Nijmegen. Deze is niet aangetroffen.]
Vorm 1 deel