47 Commissie tot de Uitleg van de Stad Nijmegen 1875 - 1890


Rubriek: 2.2 De vesting Nijmegen
Archief 47 Commissie tot de Uitleg van de Stad Nijmegen
Inventarisnummer 111
Beschrijving Algemeen plan van de vesting Nijmegen, met aanduiding der gronden, die door het Ministerie van Oorlog gereserveerd zijn, en der werken en terreinen, welke aan het bestuur der Domeinen zijn overgegeven. Schaal 1: 2000, Handgetekend op linnen
Periode [1876]
Bereik en inhoud
Fysieke kenmerken en technische vereisten Raadpleegbaar in de digitale beeldbank. Voor gebruik originelen informeer bij de studiezaalmedewerker.
Vorm 1 tekening