510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.8 Statie der Predikheren Nijmegen (stad)
Serie: 1225-1226 Doop- en trouwboeken, 1675 - 1813, 2 deel
Publicaties- Driessen, H.L.; De Retroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland; Utrecht, 1933 - Zoeklicht op Nijmegen: genealogische heraldische bundel, L.W.M. Berenbroek, P.M. op den Brouw, N.A. Hamers; Nijmegen 1980