559 Notaris P. de Maret Tak Nijmegen 1907 - 1932


Rubriek: 1 Archief
Serie: 20-418 Minuutakten, 1907 - 1932, 399 omslag
VerwervingHet archief van notaris P. de Maret Tak is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1991 is het gedeelte t/m 1915 overgebracht, in 2009 het gedeelte 1916-1925 en in 2011 het resterende gedeelte. Van deze laatste twee blokken zijn alle akten overgekomen, met uitzondering van de testamenten. Deze bevinden zich thans nog bij de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2011 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenDe Gelderlander, 26 november 1932, p. 10; 5 juni 1907, p. 3.; 7 februari 1933, p. 9 ;14 januari 1933, p. 22; 1 juli 1948, p. 3
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 155.
Adresboeken 1909 en 1928