510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt
Serie: 1272-1274 Doop- en trouw- en doodboeken, 1699 - 1811, 5 deel
Archiefvormer
Geautoriseerde naamWaalse Gemeente Nijmegen
Andere namenWaalse Kerk
Waals Gereformeerde Gemeente Nijmegen
Eglise Wallonne de Nimègue
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1644-1973
PlaatsNijmegen
RechtsvormKerkgenootschap
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Waalse Kerk Arnhem-Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamEvangelisch Lutherse Gemeente
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1623-1995
PlaatsNijmegen Grotestraat
Nijmegen Prins Hendrikstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Archiefvormer
Geautoriseerde naamKapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1475-1700
PlaatsNijmegen
Kleve
RechtsvormRooms Katholiek kerkelijk bestuursorgaan
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Statie van de Jezuïeten te Nijmegen
Statie van de Minderbroeders te Nijmegen
Statie van de Augustijnen te Nijmegen
Statie van de Predikheren te Nijmegen
Parochie Neerbosch
Archiefvormer
Geautoriseerde naamNederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Andere namenNederduits-Gereformeerde Gemeente Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1591
PlaatsNijmegen
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Nederlands Hervormde Gemeente Beek-Ubbergen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamStatie van de Jezuïeten te Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1616-1820
PlaatsNjimegen Molenstraat
Nijmegen Lage Markt
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Opvolger(s)R.K. Parochie Petrus Canisius Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamStatie van de Minderbroeders te Nijmegen
Andere namenStatie van de Franciscanen te Nijmegen
Statie van de Capucijnen te Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1624-1820
PlaatsNijmegen Vinkegas
Nijmegen Bloemerstraat
Nijmegen Jodengas
Nijmegen Houtstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamStatie van de Augustijnen te Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1634-1820
PlaatsNijmegen Begijnengas
Nijmegen Houtstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Opvolger(s)St. Augustinus- en O.L.V. van de Karmelparochie
Archiefvormer
Geautoriseerde naamStatie van de Predikheren te Nijmegen
Andere namenStatie van de Dominicanen te Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1673-1820
PlaatsNjimegen Scheidemakersgas
Nijmegen Jodengas
Nijmegen Broerstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamDoopsgezinde gemeente Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1602
PlaatsNijmegen Prof. Regoutstraat 23
Nijmegen Grotestraat
Nijmegen Korte Nieuwstraat
Nijmegen Arminiaanse Plaats
Nijmegen Waldeck Pyrmontsingel 69
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Archiefvormer
Geautoriseerde naamJoodse gemeente te Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1300
PlaatsNijmegen Woesicksgas
Nijmegen Vleeshouwerstraat
Nijmegen Nonnenstraat
Nijmegen Gerard Noodtstraat
Nijmegen Nonnenstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Archiefvormer
Geautoriseerde naamParochie Neerbosch
Andere namenRooms-Katholieke statie in het schependom van Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1650-1853
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Opvolger(s)R.K. Parochie H. Antonius Abt
Geschiedenis van het archiefBij keizerlijk decreet van 8 november 1810 werd ook ook in het arrondissement Nijmegen per 1 januari 1811 een deel van de Franse wetgeving uitvoerbaar verklaard. Hierdoor diende onder andere voortaan een registratie van de burgerlijke stand te worden bijgehouden. Om een beginpunt voor deze registratie te hebben, werd in dat jaar dan ook een besluit genomen waarbij de sous-prefecten in de nieuwe departementen werden uitgenodigd de maires opdracht te geven de doopregisters en verdere registraties van de burgerlijke stand over te nemen van de predikanten en andere bezitters van zulke registers en akten. De overbrenging van deze ‘retroacta (stukken die oorspronkelijk in een ander verband zijn opgemaakt) van de burgerlijke stand’ heeft vaak zeer onvolledig plaatsgevonden, zoals wel blijkt uit het feit dat talrijke bescheiden van deze aard bij de kerkelijke gemeenten zijn blijven berusten.
Per Koninklijke Besluiten van 1919 en 1929 zijn deze stukken vervolgens overgebracht naar het Rijksarchiefdepot in Gelderland.
In 1942 heeft het Rijksarchief de op Nijmegen en het schependom betrekking hebbende stukken in bewaring gegeven aan het Nijmeegse gemeentearchief.