510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt
Serie: 1272-1274 Doop- en trouw- en doodboeken, 1699 - 1811, 5 deel
VerwervingIn 1999 zijn de stukken, toen al in bewaring bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), door het Rijksarchief in Gelderland vervreemd en definitief eigendom geworden van de gemeente Nijmegen.
SelectieEr zijn geen stukken geselecteerd voor vernietiging.
OrdeningBij zijn oorspronkelijke inventaris van alle Gelderse retroacta van de burgerlijke stand, is Driessen in 1933 uitgegaan van de toenmalige indeling in burgerlijke gemeenten, alsmede de oude kerspel-indelingen. Voor de huidige inventaris van het gedeelte betreffende Nijmegen en het schependom, is gekozen voor een eenvoudige indeling naar archiefvormer.
BronnenBouwman, A., A. van der Lem en M. Sluis, Collectiebeschrijving collectie Bibliothèque Wallonne, Universiteit Leiden, Leiden, 2007, op: https://disc.leidenuniv.nl.
Gorissen, F., Niederrheinischer Städteatlas/Geldrische Städte, 1. Heft: Nimwegen, Kleef, 1956 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, nr. 51).
Jonge, A. de en C.F.W. Jolink, De Franse gemeenschap in Nijmegen. Geschiedenis van de Waalse gemeente en kerk, tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Alliance Francaise in Nederland, Nijmeegs Museum Commanderie van St.-Jan, Nijmegen, 1988.
Lemmens, G.T. en J.L. Volders, De Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974, Nijmeegs museum "Commanderie van St. Jan", uitgegeven in samenwerking met ‘Numaga’, Nijmegen, 1974.
Perk, M.A., Cinq jours à Nimègue. Souvenir du deux-cent-cinquantième anniversaire de l'eglise Wallone de Nimègue, 1895.
In de Universiteitsbibliotheek van Leiden bevindt zich sinds 1998 een documentatiecentrum met een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften over de Waalse kerk in Nederland. Deze is afkomstig uit de voormalige Bibliothèque Wallonne.
BronnenSchevichaven, HDJ van; De St. Stevenskerk te Nijmegen; Nijmegen 1900
Meijer, G.A., Ord. Praed.; Katholiek Nijmegen; Zwolle 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen 1909
Sampers, A.M., CssR.; Archief van Kapittel en Kerk van St. Steven te Nijmegen; Nijmegen 1943
De Jong, dr. J.A.B.M.; Het Oud-Archief der Gemeente Nijmegen; Nijmegen 1960
Veer, Jan de; De verheffing van de Nijmeegse parochiekerk van St. Steven tot kapittelkerk; in Numaga; Nijmegen 1984
Kuys, Jan; Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen 2005
Kuys, Jan; Kerkelijke Organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht; Nijmegen; 2004
Numaga, jaargang XVI, 1969
Pompen, A., O.F.M.; St. Viktor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland; J.J. Romen & Zonen, Roermond en Maaseik; 1955
BronnenAlphen jr., M.W.L. van, Nieuw Kerlijk Handboek, Gouda 1903
Boom, H. ten, Geschiedenis van de kerkelijke instellingen, 's-Gravenhage 1980. (syllabus Rijksarchiefschool
Brinkhoff, J.M.G.M., Nijmegen vroeger en nu, Bussum 1971
Broos, W., Vijftig jaren zorg voor bejaarden, de geschiedenis van de tehuizen Levensavond en Julianaoord te Nijmegen, Nijmegen 1975
Haitjema, Th.L. , Nederlands hervormd kerkrecht, Nijkerk 1951
Janssen, J.A.M.M., De Nijmeegse predikanten in de periode 1591 - 1651, hun opvattingen en hun herkomst, Nijmegen 1976. (kandidaatscriptie)
Jong, G.J. de, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972
Kolman, R.J., De Reductie van Nijmegen (1591), voo- en naspel, Groningen/Djakarta 1952
Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen, 's-Gravenhage 1939
Noordeloos, P., De resitutie der kerken in den Franschen tijd, Nijmegen/Utrecht 1937
Poort, W.A., Hervormd Neerbosch-Hees 1607 - 1957, Nijmegen 1957. In: Hervormd Weekblad, september 1957
Schevichaven, N.D.J. van, De St. Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen 1900
De Stevenskerk, Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing resturatie. In Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jrg. XVI, nr. 3 (1969) p. 189 - 386. (Ook als overdruk)
BronnenMeijer, G.A. o.p.; Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen; Nijmegen, 1892
Meijer, G.A. o.p.; Katholiek Nijmegen; Nijmegen, 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Hoeck s.j., F. van; De Jezuïeten te Nijmegen; ’s-Hertogenbosch-Antwerpen; 1921
Keulen, J. s.j.; Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen; Nijmegen, 1942
Begheyn, P. s.j.; De Jezuïeten in Nijmegen; Nijmegen, 1991
Kuys, J. en Bots H.; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
BronnenMeijer, G.A. o.p.; Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen; Nijmegen, 1892
Meijer, G.A. o.p.; Katholiek Nijmegen; Nijmegen, 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Hoeck s.j., F. van; De Jezuïeten te Nijmegen; ’s-Hertogenbosch-Antwerpen; 1921
Keulen, J. s.j.; Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen; Nijmegen, 1942
Begheyn, P. s.j.; De Jezuïeten in Nijmegen; Nijmegen, 1991
Kuys, J. en Bots H.; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
BronnenMeijer, G.A. o.p.; Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen; Nijmegen, 1892
Meijer, G.A. o.p.; Katholiek Nijmegen; Nijmegen, 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Hoeck s.j., F. van; De Jezuïeten te Nijmegen; ’s-Hertogenbosch-Antwerpen; 1921
Keulen, J. s.j.; Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen; Nijmegen, 1942
Begheyn, P. s.j.; De Jezuïeten in Nijmegen; Nijmegen, 1991
Kuys, J. en Bots H.; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
BronnenMeijer, G.A. o.p.; Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen; Nijmegen, 1892
Meijer, G.A. o.p.; Katholiek Nijmegen; Nijmegen, 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Hoeck s.j., F. van; De Jezuïeten te Nijmegen; ’s-Hertogenbosch-Antwerpen; 1921
Keulen, J. s.j.; Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen; Nijmegen, 1942
Begheyn, P. s.j.; De Jezuïeten in Nijmegen; Nijmegen, 1991
Kuys, J. en Bots H.; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
BronnenSchevichaven, H.D.J. van; Oud Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Jong, J. de; Handboek van de Kerkgeschiedenis, derde deel; Nijmegen, 1932
Meer, Joh. van der; Bijdragen tot de geschiedenis der Doops¬gezinden te Nijmegen van 1539-1795; Amsterdam, 1982
Kuys, J. en Bots H. (red); Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
Brabers, J. (red).; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 3; Nijmegen, 2005
BronnenSchevichaven, H.D.J. van; Oud Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen; Nijmegen, 1909
Berg, H. van den; Onse Joeden, Nijmegen en de geschiedenis van haar joden; Zutphen, 2002
Kuys, J. en Bots H.; Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen, 2005
BronnenMeijer, G.A. o.p.; Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen; Nijmegen, 1892
Meijer, G.A. o.p.; Katholiek Nijmegen; Nijmegen, 1904
Driessen, H.L.; De Retroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland; Utrecht, 1933
Raeven, J.; Geschiedenis van het Schependom van Nijmegen; Nijmegen, 1987
Eijkhout, P.; Huwelijken met dispensatie in de parochie Neerbosch (1673-1846), in: Zoeklicht 2000: genealogische heraldische bundel / onder red. van N.A. Hamers ...(e.a.); Nijmegen, 2000