3 Stadsgerichten Nijmegen 1410 - 1811


Rubriek: 2.4.3.6 Protocol van acten.
Serie: 2220-2233 "Protocol van volmachten (die ter Secretarie der Stad Nijmegen niet zijn geëxpedieerd) alsmede van testamenten, magescheiden, huwelijksvoorwaarden, enz. en andere actens, waarvan registratuur is worden verzocht", 1762 - 1810, 14 deel
Archief 3 Stadsgerichten Nijmegen
Inventarisnummer 2220
Beschrijving 1762 dec 30 - 1766 oct 22
Periode .
Bereik en inhoud
Voorin los inliggend: tafel der acten.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel
Auteursrecht Publiek Domein