3 Stadsgerichten Nijmegen 1410 - 1811


Rubriek: 2.4.3.1 Schepenprotocol
Serie: 1797-2002 Schepenprotocol, bevattende de volontaire acten, 1410 - 1810, 182 deel; 1 omslag
Archief 3 Stadsgerichten Nijmegen
Inventarisnummer 1873
Beschrijving 1616
Periode .
Bereik en inhoud
a. Wedde.
b. Morgengaven.
c. Constitutiones (geen inschrijvingen).
d. Cessien en transporten.
e. Recognitien en constitutien.
f. Pandingen en arresten.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel
Auteursrecht Publiek Domein