371 Heerlijkheid Heumen 1414 - 1769


Rubriek: 4 Waterstaat, strandrecht en visserij
Serie: 2435-2441 Stukken betreffende het visrecht van de heren van Heumen op de Maas, 1458 - 1670, 2 omslag; 5 charter
Archief 371 Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2439
Periode 1534 sep 11
Bereik en inhoud
Regestnr. 492.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 charter