370 Heerlijkheid Malden 1348 - 1769


Archief 370 Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2483
Beschrijving Percelen land, landerijen en hofssteden
Periode 1560, 1667
Bereik en inhoud
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.