594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970


Rubriek: 1.1 Prekadaster 1816 - 1832 (1833)
Serie: 11-14 'Wijkleggers', leggers van de gebouwde eigendommen in de stad Nijmegen, per wijk geordend op straat; met voorin inhoudsopgave van straatsnamen, [circa 1820] - 1832, 4 deel
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….