594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970


Rubriek: 1.1 Prekadaster 1816 - 1832 (1833)
Serie: 11-14 'Wijkleggers', leggers van de gebouwde eigendommen in de stad Nijmegen, per wijk geordend op straat; met voorin inhoudsopgave van straatsnamen, [circa 1820] - 1832, 4 deel
Archiefvormer
Geautoriseerde naamKadaster
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
PlaatsNijmegen
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefDe collectie bevatte oorspronkelijk alleen kadastrale en landmeetkundige kaarten. De eerste 108 kaarten waren opgeborgen in twee ladekasten in het archiefdepot van het Gemeentearchief Nijmegen met het opschrift 'Kadastrale kaarten nrs.: 1 - 178'. Een aantal ontbrak blijkbaar in de serie. Tijdens depotwerkzaamheden kwamen uit verschillende ladekasten nog meer kadastrale kaarten tevoorschijn, die toegevoegd zijn aan de verzameling. Het betrof hier drie kaarten, bestaande uit diverse delen, beschreven onder de kaartnummers 109 - 111.