1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 408
Beschrijving Ordonnantiën en plakkaten, ingekomen bij de magistraat van Nijmegen, alsmede naar aanleiding daarvan gevoerde briefwisseling
Periode 1569 - 1588
Bereik en inhoud Gemerkt D. Hieronder drie gedrukte stukken. Onder de plakkaten zijn verschillende, welke niet zijn opgenomen in het Groot Gelders Placaetboeck.
Zie ook brievenlijst nrs. 1257, 1259, 1541, 2499, 2513, 2514, 2517, 2521, 2522, 2526, 2527 en 2528
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 pak
Auteursrecht Publiek Domein
Het aanvraagformulier wordt geladen…