960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 300-320 Register, houdende processen-verbaal van deurwaarders aangaande de inbeslagneming van ongerede goederen bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; opgemaakt ter griffie van genoemde rechtbank, 1811 - 1838, 21 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 303
Beschrijving 1815, maart 4 - 1815, september 2
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel
Het aanvraagformulier wordt geladen…