960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 208-212 Duplo van het repertoire van notaris Lambertus Stoppendaal te Nijmegen, geverifiëerd door de ontvanger der registratie, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, door de president van genoemde rechtbank geparafeerd, 1811 - 1815, 5 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 211
Beschrijving 1814, januari 13 - 1815, februari 10
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel
Het aanvraagformulier wordt geladen…