1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


Rubriek: 1.2.2.1.3.1.2 Waterkeringen
Serie: 2627-2653 Ontheffingen van het verbod om te bouwen, c.q. te verbouwen aan of op waterkeringen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten en tekeningen, 1966 - 1970, 27 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2646
Beschrijving Steenfabrieken v/h Firma Robert Janssen N.V. plaatsen van een directie-keet op het buitendijks gelegen tasveld van de steenfabriek; met een tekening en een kaart
Periode 1969 - 1970
Vorm 1 omslag
Het aanvraagformulier wordt geladen…