960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 246-275 Protocol, houdende de akten van depôt, welke zijn opgemaakt voor alle ter griffie van de rechtbank van de eerste gedeponeerde stukken zoals verzoekschriften, afschriften, etc., 1811 - 1838, 31 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 266
Beschrijving 1832, augustus 4 - 1833, juni 28
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel
Het aanvraagformulier wordt geladen…