960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 222-235 Duplo van het repertoire van Nicolaas Gerrit Francken, notaris te Elst, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen, 1824 - 1837, 14 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 231
Beschrijving 1833, januari 3 - 1833, december 31
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel
Het aanvraagformulier wordt geladen…