960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 188-207 Repertoire, waarin dag voor dag zijn aangetekend alle akten, ontvangen door griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; verwijzend naar soort en datum der akten en naam der partijen; ingevolge art. 49 van de wet van de 22ste frimaire 7e jaar geparafeerd, 1814 - 1837, 20 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 193
Periode 1822 apr 9 - 1825 jan 10
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel
Het aanvraagformulier wordt geladen…