282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Voorwaarden voor raadplegingVoor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming vereist van de bewaargever.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….