163 Collectie van C.Th. Kokke over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving 1862 - 1958


Voorwaarden voor gebruikOp de dagboeken in dit archief (inventarisnummers 27 - 30 en 171 - 175) berust auteursrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Archief Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 163 Collectie van C.Th. Kokke over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving 1862 - 1958, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….