235 Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen Nijmegen 1914 - 1915


Voorwaarden voor raadplegingOpenbaar
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 235 Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen Nijmegen 1914 - 1915, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….