357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


Voorwaarden voor raadplegingVoor het raadplegen van archiefstukken jonger dan 25 jaar dient u schriftelijk toestemming te vragen aan de overdrager van het archief, of diens rechtsopvolger. Zodanige toestemming zal eveneens zijn vereist voor het afgeven van kopieën of uittreksels c.q. het verstrekken van inlichtingen uit deze bescheiden door de bewaarnemer aan derden. Bij uw bezoek aan de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen dient u de toestemming van de overdrager te tonen.

Inleiding op de aanvulling (1998)

Voor wat betreft de aanvulling op het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Nijmegen over de periode 1985 - 1997 geldt, dat u voor het raadplegen van de inventarisnummers 870, 874, 882, 883, 907, 948, 965, 970 - 977, 981 - 982, 1017 - 1018, 1042 - 1044, 1056 - 1057, 1086 - 1087 en 1126 - 1128, voorzover de stukken jonger zijn dan 50 jaar, schriftelijk toestemming dient te vragen aan de gemeentearchivaris. Formulieren hiervoor kunt u verkrijgen op de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Toestemming zal alleen worden verleend voor inzage ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Zodanige toestemming zal eveneens zijn vereist voor het afgeven van kopieën of uittreksels c.q. het verstrekken van inlichtingen door de bewaarnemer aan derden.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….