629 Nederlands Hervormde Gemeente Heumen - Malden en Overasselt - Nederasselt [1957], 1967 - 1987


Rubriek: 1 Algemeen
Voorwaarden voor raadplegingArchiefstukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Voor het raadplegen van deze stukken dient u schriftelijk toestemming te vragen aan de overdrager van het archief, of diens rechtsopvolger. Bij uw bezoek aan de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen dient u deze toestemming te tonen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 629 Nederlands Hervormde Gemeente Heumen - Malden en Overasselt - Nederasselt [1957], 1967 - 1987, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….