779 Gemeente Wijchen 1810 - 1983


Rubriek: 2.2.2.1.2.1.2.5 Verkoop
Voorwaarden voor raadplegingAan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen, vermeld in een 'nota bene' bij de desbetreffende beschrijvingen, gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 97 - 100, en de mede daarop gebaseerde Wijchense Verordening gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens 2002) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, sub a).
De te bewaren stukken zijn geborgen in zuurvrije omslagen en dozen. Primitieve fotokopieën die een nadelige invloed hadden op de andere stukken in de omslag zijn vervangen door moderne fotokopieën die dit nadeel niet hebben. Enkele stukken zijn voorlopig niet raadpleegbaar vanwege de slechte materiële staat, hetgeen in voorkomende gevallen vermeld staat in een 'nota bene'.
Men kan de archieven citeren als: 'archieven gemeenten Wijchen en Niftrik 1811 - 1983'.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 779 Gemeente Wijchen 1810 - 1983, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….