52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


Rubriek: 1.2.2.2.2.1 Statistiek
Serie: 878-883 Stukken betreffende de opgave van huurprijzen en wijzigingen in de huurprijzen voor woningen van de gemeente en van woningbouwverenigingen, ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1936 - 1941, 6 omslag
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….