149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


Rubriek: 2.2.3 Gebouwen, tereinen en materieel
Serie: 277-278 Stukken betreffende de verzekering van vervoermiddelen, gebouwen en materialen van de dienst, 1951 - 1963, 2 omslag
Voorwaarden voor raadplegingHet gehele archief is openbaar, met uitzondering van de inventarisnummers 143 - 165, 192 - 194, 411 - 414, waarvoor tot het jaar 2000 toestemming voor raadpleging van de gemeentearchivaris vereist is.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….