509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 1971


Rubriek: 1.4 Overlijden
Serie: 1875-2307 'Overlijdensregisters', akten van overlijdensaangifte en akten van de aangifte van levenloos geboren kinderen; tot 1937 met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels'), 1811 - 1969, 224 deel; 209 omslag
Voorwaarden voor raadplegingDe hoofdregisters en bijbehorende hulpregisters worden openbaar op het moment van formele overbrenging naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Voor de geboorteregisters is dit 100 jaar na afsluiting, voor de huwelijks- en echtscheidingsregisters 75 jaar na afsluiting, voor de overlijdensregisters 50 jaar na afsluiting. Voor uittreksels en afschriften van nog niet overgebrachte registers (ook al bevinden zij zich fysiek in het depot van het RAN), dient men zich te wenden tot de Publieksdienst van de gemeente Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 1971, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….
Fysieke kenmerken en technische vereistenSommige stukken, met name huwelijksbijlagen, zijn in verband met de slechte fysieke toestand niet of alleen onder begeleiding te raadplegen.