1326 Gemeente Bemmel 1812 - 1939


Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Bemmel (1818-2000)
Andere namenSchoutambt Bemmel 1818-1825
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1818-2000
PlaatsBemmel
RechtsvormOverheid
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Gemeente Lent
Gemeente Gendt 1811-1817
Gemeente Bemmel (1811-1817)
Opvolger(s)Gemeente Lingewaard
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Bemmel (1811-1817)
Andere namenMairie Bemmel 1811-1813
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1811-1817
PlaatsBemmel
RechtsvormOverheid
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Buurschap Bemmel
Opvolger(s)Gemeente Bemmel (1818-2000)
Geschiedenis van het archiefDe vorming van dit archief begon met de instelling van de mairie Bemmel in 1811. Het bestuur startte met een nieuwe administratie. De oudste bewaard gebleven archiefstukken zijn de registers van de burgerlijke stand uit 1812. De serie correspondentie loopt vanaf 1813. De oudste gemeenteraadsverslagen dateren eerst uit 1818, dus vanaf de instelling van het schoutambt Bemmel op 1 januari 1818. Het archief eindigt in 1939. In 1940 voerde de gemeente Bemmel de zaaksgewijze ordennig volgens de archiefcode van Vereniging Nederlandse Gemeenten in.

Wet- en regelgeving bepaalden dat de gemeentescretaris verantwoordelijk was voor de bewaring van het archief. Tot 1841 zal het archief bewaard zijn in de ‘secretarie ten huizen van Jan ten Hietbrink’. Ten Hietbrink was vanaf 1824 gemeentesecretaris. In 1841 nam de gemeente een nieuw gemeentehuis in gebruik aan de Dorpsstraat. In 1898 was het gemeentehuis voorzien van een brandkast. In 1916 kwam er een kluis voor de bevolkingsregisters,'waardepapieren en het archief. In 1929 constateerde de provinciale archiefinspectie dat zich ook archief op de zolder bevond. In 1931 werd een nieuwe kluis in gebruik genomen waarin het archief brandvrij werd opgeborgen. Tijdens de laatste oorlogsjaren ontsnapten de Bemmelse archieven aan schade doordat zij waren opgeslagen in de kluizen van de Twentse bank in Nijmegen.

Na de oorlog nam de gemeente de Kinkelenburg en huize de Brugdijk in gebruik omdat het gemeentehuis aan de Dorpsstraat door de oorlogshandelingen onbruikbaar was geworden. De gemeente kreeg in 1952 goedkeuring van de provincie om in de kelder van het pand Kinkelenburg een archiefbewaarplaats te bouwen. Deze was in 1955 klaar (Verslag provinciale archiefinspectie over 1955). Het archief bleef vervolgens jaren achtereen en tot zorg van de provinciale archiefinspectie ongeïnventariseerd in de kluis in de Kinkelenburg liggen. In 1974 stelde het gemeentebestuur een archiefverordening vast, die niet meer aanwezig is. De verordening werd na inwerkingtreding van de Archiefwet 1995 aangepast in 1997. Tegelijk besloot de gemeenteraad het archief te plaatsen in de archiefbewaarplaats van het gemeentearchief te Arnhem. Deze voorziening was van tijdelijke aard met het oog op voorgenomen fusieplannen met de gemeenten Gendt en Huissen. Aan het archief werden series besluiten en notulen van het gemeentebestuur en financiële verantwoordingsbescheiden uit de periode 1940-1989 toegevoegd. Stukken uit de periode voor 1940 die nog nodig waren voor de lopende administratie bleven in Bemmel. In Arnhem werd het archief bewerkt en voorzien van een ‘Beknopte inventaris’. Ongeveer 2,5 meter archiefmateriaal bleek door schimmel te zijn aangetast en werd met gammastralen ontsmet.

In 2001 fuseerde de gemeente met Gendt en Huissen. De nieuwe gemeente Lingewaard ging in 2011 voor het beheer van haar oude gemeentearchieven een dienstverleningsverband aan met de gemeente Nijmegen, in casu het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief van Bemmel werd overgeplaatst van Arnhem naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Nijmegen. In de jaren 2012-2013 is het archief geïnventariseerd met het archiefprogramma Atlantis. De in 1997 toegevoegde series van na 1940 zijn daarbij weer in het archief van na 1940 geplaatst. Andersom zijn de stukken uit het archief voor 1940 die in het archief 1940-2000 werden aangetroffen zijn in het archief 1811-1939 geplaatst. Het archief is hernummerd. Een concordans , die verwijst van de oude naar de nieuwe nummers, is beschikbaar in Atlantis.
Alle archiefstukken zijn ontdaan van metaal en plastic. De lichtdrukken groter dan A3 zijn in ‘bijlage-enveloppen’ gedaan. 'Zure’ omslagen zijn vervangen door zuurvrije.

De akte van benoeming van Henrick Kiespenninck tot schout van Bemmel in 1624 is als gedeponeerd archief aan de inventaris toegevoegd. Het betreft een particuliere schenking uit 2002.