80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Rubriek: 2.3 Officiële rapporten.
Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Inventarisnummer 35
Beschrijving Uittreksel uit het rapport, opgemaakt door het Ministerie van Oorlog : Gegevens verkregen tijdens de bespreking op 26 Februari 1947 in het Bewarings- en Verblijfskamp Avegoor te Ellecom en het Interneringskamp te Wezep met : Gen. Oberst Student, Gen. Lt. von Dühlisch. Oberst Fullriede, voornamelijk betreffende de bewaking der bruggen te Nijmegen
Periode (1947)
Bereik en inhoud Zie ook nr. 67, nr. 83 en nr. 173
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 stuk