80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Rubriek: 2.3 Officiële rapporten.
Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Inventarisnummer 31
Beschrijving Afschrift van een fragment, uit een rapport van het 30e Corps van het Britse leger, getiteld : "Background to Hitler", betreffende uitlatingen van een krijgsgevangene, die tot Hitler's lijfwacht behoorde.
Periode z.j.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 stuk