289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


Rubriek: 8 Aanvulling 1982, 1989
725-726 Rekeningen, kwitanties en enige correspondentie over financiële aangelegenheden, met enige andere stukken, 1964 - 1975, 2 omslag
Archiefvormer
Geautoriseerde naamEvangelisch Lutherse Gemeente
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1623-1995
PlaatsNijmegen
Nijmegen Grotestraat
Nijmegen Prins Hendrikstraat
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefDe functie van secretaris is steeds waargenomen door de predikant of door een ander lid van de kerkeraad. De secretaris was in de regel ook belast met de zorg voor het archief van de gemeente, voorzover daarvan sprake is geweest. Soms kreeg een ander kerkeraadslid, dat niet als secretaris fungeerde, het beheer hierover te voeren en stond aldus bekend als archivaris van de Ev. Luth. gemeente. In het jaar 1861 werd voor het eerst zulk een archivaris aangesteld. Het was de ouderling H. Wolff, die zich vanuit Amsterdam in Nijmegen had gevestigd. Hij was de eerste, die enige orde had geschapen in de chaos, waarin de stukken van de Ev. Luth. gemeente steeds hadden verkeerd. Zijn doel was echter het schrijven van een geschiedenis van de gemeente, zodat men moet aannemen, dat deze ordening geheel op deze geschiedschrijving was ingesteld en dus chronologisch is geweest. Na het overlijden van de heer H. Wolff in het jaar 1864 waren het de diakenen J.A. Dieperinck en H.W. Sepmeyer, die het archief van de Ev. Luth. gemeente hebben beheerd en zich eveneens in hoofdzaak met de geschiedenisbeschrijving van deze gemeente hebben bezig gehouden.

De heer Dieperinck was in de jaren 1867-1874 als zodanig werkzaam en de heer Sepmeyer van 1908-1944. De ordening van het archief is vermoedelijk in deze perioden chronologisch gebleven. Tenslotte rest nog te vermelden, in welke staat het zich bevond, voordat deze inventarisatie een aanvang nam. Behalve de in de hierop volgende inventaris beschreven delen, bevonden zich in het archief een zeventiental pakken, welke de ingekomen stukken bevatten, die chronologisch waren gerangschikt over een tijdvak, lopende van 1662-1954. Deze stukken hadden voor het overgrote deel betrekking op het kerkbestuur, maar er waren ook stukken aangaande het armbestuur bij. De pakken, waarin ze waren samengebracht, waren verdeeld over bepaalde tijdvakken, die merendeels overeenkwamen met die perioden gedurende welke de Ev. Luth. gemeente een zeker aantal achtereenvolgende jaren door dezelfde predikant werd bediend. Voorts was er nog een pak, waarin een aantal chronologisch gerangschikte stukken was samengebracht, lopende over de jaren 1913-1930 en speciaal betrekking hebbende op het armbestuur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.