960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 661-667 Akten inzake getuigenverhoren, 1814, 1820, 1826, 1828, 1829, 1834, 1836, 7 omslag
Geen informatie beschikbaar.