960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 454-478 Akten inzake bevrediging, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Geen informatie beschikbaar.