960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 675-684 Akten inzake publieke verkoop van onroerende goederen, 1824 - 1831, 1836, 1838, 10 omslag
Geen informatie beschikbaar.