Blader door het boek

579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019


Rubriek: 1.2.1.9.3 Bedrijven, middenstand en vakbeweging
Serie: 433-435 Stukken betreffende J.R. van Offeren, eigenaar van een sigarenwinkel aan de Lange Hezelstraat 88, 1941 - 1956, 3 omslag
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeentearchief Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1881-1998
PlaatsNijmegen Nieuwstraat 2 en 6
Nijmegen Mariënburg 26
Nijmegen Mariënburg 95
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Publieksdienst Gemeente Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamCommissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Andere namenOorlogsdocumentatiecommissie
Documentatiecommissie
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1946
PlaatsNijmegen
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefAl tijdens de Tweede Wereldoorlog, zeker vanaf de start van operatie Market Garden in september 1944, legden veel Nijmegenaren hun oorlogsbelevenissen en -herinneringen vast op papier. Men besefte dat het bijzondere tijden waren. De behoefte om te documenteren wat zich in Nijmegen tijdens de oorlog had afgespeeld, leidde in oktober 1945 tot een oproep van gemeentearchivaris De Jong in De Gelderlander om documenten over de oorlogsjaren op het stadsarchief te deponeren “om daar met elkander te worden vergeleken en tot een geheel te worden samengesteld”. Dit resulteerde in 1946 in de oprichting van een gemeentelijke commissie tot documentatie van de oorlog, die tot begin jaren vijftig actief was. De werkzaamheden van de commissie – het documenteren van de oorlogsgebeurtenissen in Nijmegen voor het nageslacht – zijn sindsdien voortgezet door het Gemeentearchief en later het Regionaal Archief Nijmegen. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen (voorheen de collectie Oorlogsdocumentatie), die nog steeds groeit door schenkingen van burgers.

De diversiteit van de stukken en de verschillende momenten waarop deze zijn toegevoegd aan de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen heeft de kwaliteit van de beschrijvingen in de loop der jaren sterk uiteen doen lopen en hier en daar ook tot onduidelijkheid over de context van bepaalde stukken geleid. De collectie werd daardoor steeds minder goed toegankelijk. Vanaf de jaren tachtig zijn er om die reden verschillende verbeterslagen uitgevoerd. In 2011 is uiteindelijk gestart met een grootschalige herinventarisatie van de collectie. De stukken uit de collectie zijn toen opnieuw beschreven en geordend en verder is de collectie opgeschoond (ontdaan van dubbele stukken en stukken die niet expliciet of impliciet betrekking hadden op Nijmegen en omgeving). Deze herinventarisatie is begin 2015 afgerond.