228 Sociëteit en Nieuwe Sociëteit De Harmonie Nijmegen 1812 - 2002


1.2.1 Directie


Bestanddelen
Verslagen van vergaderingen van de directie, 1859 - 1935, 5 deel
Verslagen van vergaderingen van de directie en de commissie tot verkoop van het societeits-gebouw, 1921, 1 katern
Reglement van orde voor de werkzaamheden en vergaderingen van de directie, 1868, 1872, 1 omslag