788 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Ewijk 1945 - 1979


9 Economische aangelegenheden


Bestanddelen
Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening; met tekeningen, 1951 - 1952, 1960, 1970 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de aanmelding van openbare werken in de gemeente als projecten ter bestrijding van de werkeloosheid; met kaarten, 1952, 1970 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de gasvoorziening; met kaarten, 1957 - 1975, 1 omslag
Dossier inzake de ruilverkaveling in de gemeente Ewijk; met tekeningen, 1959 - 1974, 1 omslag
Dossier inzake de registratie van kabels en leidingen; met kaarten, 1959 - 1979, 1 pak
Stukken betreffende het leggen van telefoonkabels met bijkomende werken en de plaatsing van woningbrievenbussen; met tekeningen, 1972 - 1977, 1 omslag