328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Gedrukt gedichtje ter gelegenheid van Claas Noorduijn zijn Gouden bruiloft met Johanna Cornelia van Roggen, 16/10/1836, 1 stuk
Geschreven gedicht van neef van Roggen ter gelegenheid van de doop van Claas' naamgenoot-kleinzoon Claas Noorduijn, 1823, 1 stuk
Exemplaar van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, waarin de ondertrouw-advertentie van Dr. C. Noorduijn en J.R. Drijfhout van Hooff uit 's Gravenhage, 10/06/1854, 1 stuk
Kennisgeving van ondertrouw van C. Noorduijn en J.R. Drijfhout van Hooff : "Onder inwachting van 's Hemels zegen en met toestemming van wederzijdsche betrekkingen, voornemens zijnde een wettig huwelijk aan te gaan, waarvan de eerste afkondiging zal plaatshebben op Zondag den 11 Junij, hebben wij de eer U hiervan kennis te geven. Ons overtuigd houdende van Uw deelneming in deze voor ons zoo belangrijke gebeurtenis, blijven wij met de meeste achting Uw Dw . Dienaar & Dienaresse." 's Gravenhage, 9 Junij 1854, z.d., 1 stuk
Attestatie van Johanna Ruperta Drijfhout van Hooff, afgegeven door de Hervormde Kerk te 's Gravenhage na haar vertrek naar Nijmegen, 01/02/1855, 1 stuk
Ansichtkaart van de vestibule van het Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, waarop duidelijk de plaat uitkomt waarop de namen van de leggers der eerste steen staan: doctor Claas Noorduijn en zijn broer Pieter Hendrik, z.d., 1 stuk
Oorkonde van Claas Noorduijn van zijn erelidmaatschap van "Noviomagum", 2 boekjes "Wetten voor het gezelschap Noviomagum" en afschrift ongedateerde brief van het Bestuur van Noviomagum aan doctor Claas Noorduijn, 03/1884, z.d., 1 omslag
Krantenknipsel - In memoriam Claas Noorduijn (duplicaat van no. 5), 05/07/1916, 1 stuk
Postgirosouche van Dr. A. Rijpperda Wierdma, wonende Dr. Claas Noorduijnstraat 1 te Nijmegen, z.d., 1 stuk
Gedicht van acht regels ter gelegenheid van Claas Noorduijn zijn 90ste verjaardag, (1913), 1 stuk
Drie door doctor Claas Noorduijn verzonden briefkaarten, 04/08/1880, 04/1914, 1 omslag
Gedenkboek "De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833 / 1933", 1933, 1 deel
Noorduijn's Leerboek der Zeevaartkunde (11e druk), z.d., 1 deel
Een in het boek (zie no. 212) geplakt krantenartikel over oprichting van de huldigingscommissie, z.j., 1 stuk
Een in het boek (zie no. 212) geplakt briefje van Dirk Noorduijn, z.j., 1 stuk
Nicolaas Joost August Noorduijn zijn proefschrift "Quantitative aspects of the pyramidal tract", 18/11/1959, 1 deel
Jacobus Noorduijn zijn proefschrift "Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo, een Buginese Historiografie", 16/03/1955, 1 deel
Boek "Kruisdominees"door Dr. F.L. Bos, waarin een hoofdstuk is gewijd aan Cors Noorduyn, visser der mensen van Noordwijk, 1953, 1 deel
Boek "De afscheiding in haar wording en beginperiode" door Dr. J.C. van den Does; in dat boek is een hoofdstuk gewijd aan "Broeder Noorduin", 1934, 1 deel
Krantenartikel uit boek (zie no. 218) "Gereformeerde gemeente Lisse bestaat 100 jaar" uit de Nieuwe Leidse Courant,