756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.2.3.5.5 Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid


Bestanddelen
Verordeningen op het bouwen en wonen, 1906, 1926, 1931 - 1932, 1934, 1 omslag
Beschikkingen van Burgemeester en Wethouders op aanvragen om verlening van bouwvergunningen; met bijlagen, 1913 - 1933, 318 omslag; 1 stuk; 1 deel
Bouwtekeningen van 2 woningen, z.j. 1933, 2 stuk
Bouwtekening van een kippenhok, 1933, 1 stuk
Bouwtekening van een broeikascomplex, z.j., 1 stuk