469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Lijst van "dije cijnse der gheseilschap van den heijlighen Cruce tot Mijmeghen, tot was ende tot olij"", 13..?, 1 charter
Reymboldus de Hese en Hermannus de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Wilhelmus de Hautart draagt op aan Johannes, gezegd Troijken, en Aleydis, zijn vrouw, een stuk lands tegenover Likeroest. A.D. MCCC tricesimo feria quarta post Remigii, 1330, 3 oct, 1 charter
Reynaldus Sybodo'sz., burggraaf van Nijmegen, Sybodo voornoemd en Bruno de Duseborgh, schepenen aldaar. - Gerardus van den Daele de Hese en Mechtildis, zijn vrouw, verkoopen een pacht van 1 malder rogge, uit een stuk lands met een windmolen van Gobelinus, aan dezen Gobelinus. Datum a. D. Mo CCCo tricesimo secundo feria tercia post Cathedram beati Petri apostoli., 1332, 25 feb, 1 charter
Reymboldus de Hese en Bruno de Duseborgh, schepenen v. Nijm. - Godefridus de Molendino en Udela, zijn vrouw, dragen een erftins van 8 stuvers, uit 't huis van Wilhelmus Pieliserens, en een van 4 st., uit 't huis van Heynricus Ysauden soijn, op aan St. Marie. Datum a. D. Mo CCCo tricesimo secundo vigilia nativitatis sancti Johannis Baptiste., 1332, 23 jun, 1 charter
Heynricus Zebars en Baldekinus de Lent, schepenen v. Nijm. - Theodoricus Oppenstal en Hilla, zijn vrouw, verklaren, dat de uitvoerig beschreven tinsen zijn van heer Heynricus Hirnsplit, kanunnik van het kapittel van St. Salvador te Utrecht, en dat zij er geen recht op hebben. A.D. MCCC quadragesimo octavo quarta post diem beate Gertrudis, 1348, 19 mrt, 1 charter
Helmicus de Hese en Petrus de Zandewic, schepenen v. Nijm. - Gerardus Odolf en Margareta, zijn vrouw, verklaren schuldig te zijn aan Rudolf, marskramer, een erftins van 21 stuvers, 9 penningen. Datum a. D. CCCo quinquagesimo primo in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum. , 1351, 28 jun, 1 charter
Gerardus de Leyenbergh, burggraaf v. Nijm., Albertus Ryke en Ricoldus Rijmbold'sz., schepenen aldaar. - Otto, zoon van Johannes de Wusic, ridder, verkoopt een stuk lands, aan 't Cattenpat, aan Heynricus Jordan'sz. de Woerde. A.D. MCCC quinquagesimo septimo sabbato post diem beate Lucie virginis, 1357, 14 dec, 1 charter
Wilhelmus Johannes'z. de Heze en Reymboldus Puls, schepenen v. Nijm. - Hylla, dochter van Joh. en Hylla Tulen, en Wilhelmus, haar broeder, verklaren schuldig te zijn aan Mychael, messemaker, 30 ponden te peinden uit een halven akker lands; waarna Gerardus de Ecke, onderrichter van Nijm., Mychael peindde en waarde tot alle recht op voorz. land. A.D. MCCC quinquagesimo nono feria secunda post diem Assumpcionis beate Marie virginis, 1359, 18 aug, 1 charter
Gerardus de Ecke, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Gerardus de Leyenbergh, burggraaf; Wilhelmus Joh,'sz. de Heze en Reymboldus Puls, schepenen aldaar. - Hylla, dochter van Johannes en Hilla Tule, en Wilhelmus, haar broeder, verkoopen een halven akker land gelegen als boven, aan Mychael, messemaker. A.D. MCCC quinquagesimo nono feria secunda post diem Assumptionis beate Marie virginis, 1359, 18 aug, 1 charter
Baldekinus de Lent en Wilhelmus Joh.'sz. de Heze, schepenen van Nijm. - Heynricus Loze bekent ontvangen te hebben van Nycolaus Trouloes een erf buiten de Borchpoert aan den weg naar Ubberghen voor een erftins van 20 schellingen. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo feria quinta post Octavas Pasche. , 1360, 16 apr, 1 charter
2 Juli, 1362. Reymboldus Puls en Heynkinus Heynkin'sz., schepenen van Nijm. - Walramus Joh.'sz. Tydman draagt een erftins van 24 schellingen, uit een huis, over aan Johannes de Ochten, als prov. der St. Stevenskerk. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo secundo sabbato post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum., 1362, 2 jul, 1 charter
Rycoldus Reymbold'sz. en Wilhelmus Wilh.'sz. de Hese, schepenen v. Nijm. - Johannes Muelrepas erkent een erftins van 4 pond schuldig te zijn aan Arnoldus Haerde, priester, als prov. van het Heilige Geest-huis te Nijm. A.D. MCCC sexagesimo tercio die beate Prisce virginis, 1363, 18 jan, 1 charter
Reymboldus Puls en Hermannus Puker, schepenen v. Nijm. - Aelbertus Teggher erkent schuldig te zijn aan Arnoldus Haerden, priester, als prov. van het Heilige Geest-huis, 14 pond van een erftins van 22 pond, 18 schellingen en 8 penningen, uit een huis aan de Wosicsgas; waarna Gerardus de Eycke, onderrichter v. Nijm., voorz. A. H. q. q. peindde en waarde. Datum feria secunda post diem Epyphanie Domini anno nativitatis eiusdem Mo CCCo sexagesimo quarto., 1364, 7 jan, 1 charter
Reymboldus Puls en Aelbertus Ryke, schepenen v. Nijm. - Theodericus de Moerse draagt op aan Ghodefridus Tygeler Sr. een tuin voor een erftins van 24 schellingen. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo quarto feria tercia post diem Penthecostes. , 1364, 14 mei, 1 charter
Rudolphus, bisschop en vicarius van Adolphus van Keulen, stelt den jaardag der door hem op heden verichte wijding van een altaar in de St. Stevenskerk te Nijm. aan St. Quirinus en St. Helena, op verzoek van de broederschap van het Heilige Kruis, op den 1en Zondag na St. Lucie (13 December), en geeft aan velen aflaat. Sub anno Domini Millesimo CCCmo sexagesimo quarto in die beati Urbani., 1364, 25 mei, 1 charter
Rycoldus Reymbold'sz. en Wilhelmus Wilh.'sz. de Hese, schepenen v. Nijm. - Elysabeth, wede Rodolfus van der Hautart, Theodericus en Heynricus, zijn zoons, dragen een erfpacht van 1 malder rogge, uit land op 't Hoogveld, onder voorwaarde van uitkeering van 10 schellingen 's jaars, op 2 Maart, aan den plebaan en priesters-beneficianten der St. Stevenskerk te Nijm., op aan Arnoldus Haerde, priester, als prov. van het Heilige Geest-huis. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo quinto feria sexta post diem beati Ponciani martiris., 1365, 17 jan, 1 charter
Rycoldus Reymbold'sz. en Wilhelmus Wilh.'sz. de Hese, schepenen v. Nijm. - Theodericus Weystfeline en Hylla, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 30 schellingen, uit een huis buiten de Helzelpoert, aan Hermannus de Duyssenderpe en Alardus Wamisticker, als prov. van het Heilige Kruis. A.D. MCCC sexagesimo septimo feria quinta post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum, 1367, 1 juli, 1 charter
Allexander de Redinchaven en Johannes Joh'sz. van der Zande, schepenen v. Nijm. - Bartoldus, bastaard de Oy, en Gesa, zijn vrouw, dragen een huis in de Wusicsgas op aan Arnoldus Haerden, als prov. van het Heilige Geest-huis, als tinsheer. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo octavo in vigilia Purificacionis beate Marie virginis., 1368, 1 feb, 1 charter
Gerardus de Eycke, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Gerardus de Leyenbergh, burggraaf; Tylmannus de Gruesbeke en Rycoldus Reymbold'sz., schepenen aldaar. - Gysekinus van den Steenhuys en Katherina, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 pond aan Rodolfus Luno'sz. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo octavo dominica post diem beati Servacii episcopi., 1368, 14 mei, 1 charter
Gerardus de Eycke, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Gerardus de Leyenbergh, burggraaf; Aelbertus Ryke en Symon de Redinchaven, schepenen aldaar. - Wilhelmus Coeken en Oda, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 21 schellingen en 4 penningen, uit een huis buiten de Wyntmoelenpoert, aan Mychael, messemaker, en Alardus Wamisticker, als provis. van het Heilige Kruis. Datum a. D. Mo CCCo sexagesimo nono dominica post diem beatorum Tyburcii et Valeriani martirum., 1369, 15 apr, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie