Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Servatius van Soevenhom (Timmerman)
Naam Gertgina van Soevenhom
Naam Johan van Hemert
Datum document 12/7/1547
Locaties Heer Robbertsgas
Hezelstraat
Nummer 50
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen van Nijmegen Conradus v. Dornick en Wychman v.d. Bergh oorkonden, dat Servatius van Soevenhom, carpentarius, en Gertgina echtelieden verkocht hebben aan Johan v. Hemert een erfjaarrente van 2 gouden hertog Philippus gld. van 26 brab. str. binnen Nijmegen op St. Jacob Apostel eerstkomende als 1en termijn uit een huis en hofstad gelegen in de Heselstraet op den hoek van de Robbertsgasse; vrij erf en goed, uitgezonderd een rente van 3 schilden aan de armen van St. Nicolaes-gasthuis binnen Nijmegen. Datum anno Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo septimo. Feria tertia post diem beati Kiliani.
Dorsale aantekening 2 versceide..... (onleesbaar) in de Heselstraet. (16e E.).
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was van v. Doirnick (gaaf) en v.d. Bergh (randschrift geschonden).
Opmerkingen Getransfigeerd aan regest no. 78. In het legerboek (inv.no. 66) genoemd "de koning v. Engeland". Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 184

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie