Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Meynhard Taxis (Rechter)
Naam Willem van Duijren
Naam Dierck van Haeps (Rentmeester)
Naam Arndt van Gendte (Hopman)
Naam Joan van Steenbeeck (Rentmeester)
Naam Isaac van den Berch (Boekhouder en rentmeester )
Naam NN van Byland van Oy
Naam Geurt Diercks (Gerichtsman)
Naam Gerit Janssen (Gerichtsman)
Naam Cor. Strick (Notaris)
Datum document 2/3/1642
Locaties Ooij
Nummer 312
Uitgebreide beschrijving (regest) Meynhard Taxis richter der heerlijkheid en gerichtsbank Oye oorkondt, dat Willem v. Duijren als aanvaarder van den boedel van zaliger rentmeester Dierck v. Haeps, onder beneficie van inventaris en hopman Arndt v. Gendte en rentmeester Joan v. Steenbeeck mede verordente curateurs wettelijk verkocht en opgedragen hebben aan den rentmeester Isaac v.d. Berch als boekhouder van het nieuw Arme Kijnder Huys binnen Nijmegen een rentebrief van den heer van Oy graaf van Byland, voor gerichtslieden van Oy Geurt Diercks en Gerit Janssen. In den iare sestien hondert twe en veertich. Op den tweeden dach der maant van Meert.
Zegel Gewaarmerkt in de pliek: Cor. Strick secr. An. Dni. 1642, zegels ontbreken, wel 3 staarten.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 220
Afkomstig uit archief 186 Arme-Kinder-Huis, inv.nr. 220

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie