2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.4.1 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende het toezenden van staten over handel en scheepvaart aan gedeputeerde staten, 1919, 1 omslag